Ck-bouw

ONTWIKKELING EN NIEUWBOUW DE STEENHOUWERIJ

ONTWIKKELING EN NIEUWBOUW DE STEENHOUWERIJ

Op de hoek van de Prins Frederik Hendrikstraat en de Elektroweg in Rotterdam ontwikkelt en bouwt U-build voor haar klant 36 huurappartementen. De huidige inpassing op deze locatie is tot stand gekomen in open dialoog met Roest Architectuur en de Gemeente Rotterdam. 

Locatie:
Rotterdam

Type:
Woningbouw

Opdrachtgever:
U-build Bouw & Ontwikkeling

Realisatie:
2022-2023

C&K Bouw
uitvoeren complete ruwbouw, stel- en timmerwerk, stellen en plaatsen HSB elementen, complete afbouw timmerwerk.