Ck-bouw

Onderwijs & Opvang Kindcentrum Trampoline

Onderwijs & Opvang Kindcentrum Trampoline

Het centrum biedt onderdak voor onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar, samen op één locatie in de wijk Duivenvoorde/De Zijde te Leidschendam.

Locatie:
Leidschendam, Zuid-Holland

Type:
Utiliteitsbouw 

Opdrachtgever:
BUKO Huisvesting

Realisatie:
Maart 2020 – Oktober 2020

C&K Bouw
Allround Timmerwerkzaamheden, Aftimmeren, Kozijnen stellen en monteren HSB elementen.